11. REDNA SEJA ODBORA ZA PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI IN VARSTVO OKOLJA

21. 11. 2017