POSREDOVANJE MNENJA NA POBUDE Z ZBORA OBČANOV Z DNE 31.5.2017

30. 7. 2017