V JAVNI OBRAVNAVI OSNUTEK PRAVILNIKA O DODELJEVANJU FINANČNIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA OBRTI IN PODJETNIŠTVA V OBČINI BOROVNICA

13. 7. 2017