4. SKUPNA SEJA ODBORA ZA PROSTORSKO PLANIRANJE, ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

5. 7. 2017