SUBVENCIONIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN) NA OBMOČJU OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2017

29. 6. 2017