JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO ZEMLJIŠČ S PARC ŠT. 2080/105 IN 2080/106 OBE K.O. 2004 BOROVNICA

8. 5. 2017