JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO NEZASEDENEGA STANOVANJU NA BREGU 14, BOROVNICA

8. 5. 2017