JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO ZEMLJIŠČA S PARC. ŠT. 2080/103 K.O. 2004 BOROVNICA

8. 5. 2017