STALIŠČA OBČINE BOROVNICA DO PRIPOMB ZA PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN BOROVNICA

24. 3. 2017