KRATKA OBRAZLOŽITEV PODRAŽITEV POLOŽNIC ZA KOMUNALNE STORITVE

16. 3. 2017