PISMO SVETA LUR VLADI RS GLEDE SPREMEMBE OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014-2020

27. 2. 2017