JAVNA RAZGRNITEV IN JAVNA OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BOROVNICA (OPN)

9. 12. 2016