OSNUTEK ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA (NUSZ) V OBČINI BOROVNICA V JAVNI OBRAVNAVI

16. 11. 2016