JAVNO NAZNANILO SPREMEMBA OPN BOROVNICA

8. 11. 2016