PONOVLJEN JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO STANOVANJA NA GRADIŠNIKOVI ULICI 10, BOROVNICA

19. 10. 2016