JAVNA RAZGRNITEV PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

23. 9. 2016