OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO ZEMLJIŠČ S PARC. ŠT. 2080/105 IN 2080/106 OBE K.O. 2004 BOROVNICA (MIKLAVIČEVA CESTA)

3. 8. 2016