Delna prenova Zdravstvene postaje Borovnica - nova ambulanta ter prerazporeditev in obnova prostorov

9. 12. 2022