Most čez Borovniščico - Pot v Jele

350.000,00 EUR
Direkcija RS za infrastrukturo
V teku
Pot v Jele, 1353 Borovnica
maj 2023
oktober 2023