Vodovod Koti - Budence

0,00 EUR
Evropski strukturni in investicijski skladi
1.000.000,00 EUR
V teku