Vodovod Koti - Budence

3.657.436,24 €
Evropski strukturni in investicijski skladi
10.000.000,00 €
V teku