10. 3. 2023 je predvidena prekinitev dobave električne energije v delu občine

8. 3. 2023