Obrezovanje lip v drevoredu ob Borovniščici

20. 3. 2023