Prekinitev dobave električne energije na območju TP BOROVNICA - ŠOLA

31. 3. 2023