Priprava Strategije razvoja LAS Barje z zaledjem - delavnica NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA

5. 4. 2023