Borovniški jamarji izvedli ukrep delne začasne sanacije stebra Borovniškega viadukta

24. 4. 2023