Motnja pri oskrbi s pitno vodo na širšem območju ceste Pod goro

16. 8. 2023