ZAČETEK DEL NA DELU KOLESARSKE POVEZAVE BOROVNICA – BREG MED MOSTOVOMA ČEZ BOROVNIŠČICO

18. 9. 2023