MOŽNOST ODLAGANJA ODREZANEGA VEJEVJA NA OBČINSKI PARCELI V BLIŽINI NOGOMETNEGA IGRIŠČA NA DOLU PRI BOROVNICI

13. 2. 2024