Načrt razvoja odprtega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Borovnica

8.784,00 €
Zaključeno
april 2016
april 2018

Podatki o financiranju