Pravilnik za vrednotenje programov in dejavnosti neprofitnih organizacij in institucij

Predpisi, na katere predpis vpliva