Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Borovnica (Naš časopis, 229/97)

Predpisi, na katere predpis vpliva