Popravek Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za občino Vrhnika

Predpisi, na katere predpis vpliva