1. sprememba Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Borovnica

Predpisi, na katere predpis vpliva