Odlok o spremembi Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika

Predpisi, na katere predpis vpliva