Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Borovnica

Predpisi, na katere predpis vpliva