Odlok o ureditvenem načrtu - Cukalova štala

Predpisi, na katere predpis vpliva