Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 – Borovnica

Predpisi, na katere predpis vpliva