Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 - Borovnica

Predpisi, na katere predpis vpliva