Odlok o dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 – Borovnica

Predpisi, na katere predpis vpliva