Odlok o spremembi in dopolnitvi ureditvenega načrta vzgojno-varstvene organizacije Antonije Kucler na Vrhniki, enota Borovnica

Predpisi, na katere predpis vpliva