Dolgoročni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000

Predpisi, na katere predpis vpliva