Odlok o dopolnitvi Odloka o splošnih merilih in pogojih PUP za Občino Vrhnika

Predpisi, na katere predpis vpliva